APLIKATOR TAŚMY KLEJĄCEJ - Paperfox-pl

Przejdź do treści

APLIKATOR TAŚMY KLEJĄCEJ

Paperfox FTD-1 Aplikator taśmy klejącej z po­da­wa­niem ręcz­nym, z za­sto­so­wa­niem  lub apli­ka­to­rów za­in­sta­lo­wa­nych na ta­śmie trans­por­to­wej. Ma­szy­ny ste­ro­wa­ne są sys­te­mem PLC.
Za­sto­so­wa­nie to: pro­duk­cja pla­ka­tów, ko­pert, pocz­tówek.

Umożliwia nakładanie silikonowej bądź dwustronnej taśmy klejącej.

Automatyczny aplikator etykiet do pakowania poziomego
Wróć do spisu treści